Deň matiek v roku 2024

12. mája 2024


Druhú májovú nedeľu, dňa 12. mája 2024, sa v Kultúrnom dome Bystričany uskutočnilo príjemné kultúrne podujatie pri príležitosti oslavy „Dňa matiek v roku 2024“.

V úvode slávnostného programu sa všetkým prítomným prihovoril starosta obce a poďakoval matkám za ich prácu, obetavosť, oddanosť a lásku, ktorú prejavujú svojim deťom.

Nasledoval hudobný program, v ktorom sa nám predstavili deti zo Súkromnej základnej umeleckej školy Prievidza z elokovaného pracoviska v Bystričanoch, pod vedením pána učiteľa Libora Plevku a  pána učiteľa Petra Pisára. V ďalšom hudobno – tanečnom programe vystúpili i deti zo Základnej školy v Bystričanoch, ktoré na ich vystúpenie pripravovali pani učiteľky: Klaudia Lukáčová, Ľubica Fruňová, Iveta Zvalová a Oľga Kaňová. Za ich prácu im aj touto cestou vyslovujeme veľké poďakovanie.

Pri tejto milej príležitosti, sa mohli deti prostredníctvom odohraných piesní a skladieb poďakovať všetkým mamám, starým mamám a babičkám za ich starostlivosť, trpezlivosť a lásku. Koncert detí bol príjemným zážitkom nedeľného popoludnia, preto všetkým šikovným deťom, ktoré sa koncertu zúčastnili, ďakujeme.

Všetkým mamičkám prajeme len to najlepšie, veľa zdravia, trpezlivosti a lásky pri výchove svojich detí.

FOTOGALÉRIA