ERASMUS+ v Bystričanoch

Počas roka 2020 sme vás informovali, že sa žiaci a pedagógovia našej ZŠ s MŠ v Bystričanoch zapojili do medzinárodného vzdelávacieho programu ERASMUS+. ERASMUS+ je program Európskej únie na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe.

V programovom období 2021 – 2027 kladie veľký dôraz na sociálne začlenenie, zelenú a digitálnu transformáciu. Venuje sa aj podpore účasti mladých ľudí na demokratickom živote, dôraz kladne aj téme šikana v bežnom živote a elektronickom priestore. Počas návštevy Slovenska účastníci ERASMUS+ navštívili viacero zaujímavých miest a boli oficiálne prijatí starostom obce na našom obecnom úrade v Bystričanoch. Počas obradu žiakov privítali aj naše členky Jednoty dôchodcov Slovenska – organizácia Bystričany podľa slovanského zvyku, v tradičnom kroji, s chlebom a soľou. Konkrétne ide o žiakov z týchto krajín:
ZŠ s MŠ v Bystričanoch, Slovenská republika
Základní škola Odry, Česká republika
Agrupamento de Escolas Vale do Tamel, Lijó-Barcelos, Portugalsko
DUCOR "Partenija Zografski", Skopje, Severné Macedónsko
Scoala Profesionala Speciala pentru Difiienti de Auz "Sfanta Maria", Bukurešť, Rumunsko

„Ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a dodržiavanie ľudských práv sú základnými hodnotami dnešnej modernej Európy. Buďte hrdí na to, odkiaľ pochádzate a kde máte svoje korene, avšak vždy sa navzájom rešpektujme. Počas vašej návštevy budete tiež hovoriť o šikanovaní a kyberšikane. Komunikácia na internete a sociálnych médiách je skvelým nástrojom na učenie a získavanie informácií. Na druhej strane to môže byť miesto, kde sa ľudia urážajú, vyhrážajú a zastrašujú, ohovárajú, prenasledujú a šikanujú. Keď používate sociálne siete a internet, vždy na to myslíte. Dúfam, že vďaka programu ERASMUS+ sa stanete ambasádormi tohto problému a budete tieto myšlienky šíriť v našej spoločnosti." Povedal vo svojom príhovore starosta našej obce Filip Lukáč.