Informácia pre odberateľov vody

StVPS a.s. oznamuje občanom