Nákup nových kníh do knižnice

Financované prostredníctvom Fondu na podporu umenia


Nákup nových kníh do knižnice

„Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla.“ (John Ruskin)

Pravidelné dopĺňanie knižničného fondu prispieva k zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne a kultúrneho povedomia širokej verejnosti a podporovaniu a propagácii čítania a vzdelávania detí a mládeže, ako aj dospelých čitateľov.

Miestna ľudová knižnica v Bystričanoch využila v roku 2023 možnosť požiadať Fond na podporu umenia v rámci programu 5.4.1 Akvizícia knižníc o finančnú podporu na nákup knižničného fondu. Vďaka poskytnutým finančným prostriedkom v hodnote 1 000,- eur a za účasti spolufinancovania sumou 112,- eur sa podarilo obohatiť našu knižnicu o 92 knižných titulov prevažne z beletrie pre dospelých, ale aj pre deti i mládež. Pri nákupe kníh sme neobišli ani záujem našich čitateľov o populárnu a odbornú literatúru.

Nové knihy získané z dotácie sú vystavené a sprístupnené v priestoroch miestnej knižnice a čitatelia sú pri návšteve oboznámení, že akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Každá kniha zakúpená z uvedených prostriedkov je označená charakteristickou nálepkou.

Touto cestou ďakujeme Fondu na podporu umenia za finančný príspevok. Veríme, že našich  čitateľov zasýtime kvalitnou literatúrou a obohatíme ich umelecký zážitok.

(knihovníčky Miestnej ľudovej knižnice v Bystričanoch)