ZŠ Bystričany je súčasťou O2 akadémie Mateja Tótha

V mene detí ZŠ Bystričany ďakujeme všetkým, ktorí za školu hlasovali ...

Naša škola bude v roku 2022 súčasťou akadémie Mateja Tótha
O2 Športová akadémia Mateja Tótha už pozná víťazov 4. ročníka súťaže a je ním aj naša Základná škola Bystričany, ktorá sa v rámci Trenčianskeho kraja - kategórie 86-200 žiakov umiestnila na prvom mieste.
Množstvo výskumov dokazuje, že pohyb a športovanie robí ľudí šťastnejšími a zdravšími. Deti je nutné naučiť systematicky a správne športovať, mať z pohybu radosť, ktorá pretrvá do dospelosti.
Vďaka O2 Športovej akadémii Mateja Tótha, budú mať naše deti vo vekovej kategórii 7 až 11 rokov týždenne dve tréningové jednotky.
V športovom tréningu sa využívajú najnovšie poznatky zo športovej prípravy detí, vývojovej kineziológie a športovej psychológie. Tréning je zameraný na rozvoj všeobecných pohybových schopností, funkčný rozvoj organizmu, ale aj rozvoj základného aktívneho pohybu.

Ďakujeme všetkým, ktorí za našu školu hlasovali a tešíme sa!
Text: Obec Bystričany, https://www.akademiamatejatotha.sk/
Foto: akademiamatejatotha.sk