Nočný beh sa tento rok neuskutoční

Aj napriek našim snahám o zorganizovanie nočného behu Bystričianskym okruhom v roku 2021 musíme oznámiť, že sa v tomto roku beh definitívne neuskutoční.

Hlavným dôvodom je, že momentálne v obci prebiehajú viaceré investičné projekty, kvôli ktorým dochádza k rozkopávke vozovky a uzavretiu ulíc po trase behu. Taktiež je to pandemická situácia. V roku 2019 sa na naše príjemné prekvapenie zúčastnilo behu celkovo 71 bežcov z blízkeho i širokého okolia. Vzhľadom na to, aj napriek neorganizovaniu behu v roku 2020 a 2021, počítame s behom v plánovanom kalendári kultúrno-spoločenských akcií našej samosprávy v roku 2022.
Aby ste nestratili formu, odporúčame navštíviť bežecké podujatia v blízkom či širšom okolí, ako napríklad náš zástupca starostu Jozef Rybár a poslanec obecného zastupiteľstva Marek Dobiš, ktorí sa zúčastnili behu s názvom Telekom Night Run. Zlepšili si svoje priemerky na kilometer a pekne potrénovali. Ďakujeme im za reprezentáciu našej obce a vidíme sa na najbližšom behu Bystričianskym okruhom.

Foto: Jozef Rybár, ABO Photography