Nový školský rok, nové vybavenie v jedálni

Počas letnej prestávky sa v našich stravovacích zariadeniach v základnej škole realizovalo maľovanie priestorov jedálne, škôlky, vymenila sa poškodená podlaha a zakúpil sa konvektomat.

Nový konvektomat sme mohli zakúpiť aj vďaka dotácii 5 000 eur od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, za čo veľmi pekne ďakujeme.
Maliarske práce a podlahy: 3 738,72 eur
Konvektomat: 5 821,62 eur
Celková cena investície obce: 9 560,34 eur
Vytváranie vhodných podmienok pre vzdelanie našich detí je pre našu samosprávu prioritou. Ďakujeme riaditeľovi školy, učiteľom a všetkým nepedagogickým zamestnancom za super prácu, ktorú vykonávajú
Foto: ABO Photography