Opilovanie stromov v ochrannom pásme elektického vedenia

17.04.2024 od 8:00 do 14:00 hod.


Spoločnosť SANA TERRA s.r.o. ako zmluvný partner s SSD a.s. poverená vykonávať výruby a orezy stromov v ochrannom pásme el. vedenia zistila, že pri kontrole 22 kV vedenia VN 261 v katastrálnom území Bystričany stromy dosiahli nebezpečnú výšku a ohrozujú bezpečnosť a plynulosť dodávky el. energie. Dňa 17.4.2024 od 8:00 do 14:00 bude naša spoločnosť vykonávať spomínanú činnosť na ulici 1.mája a na ulici Osloboditeľov. Prosíme majiteľov záhrad, cez ktoré prechádza el. vedenie aby našim pracovníkom umožnili vstup na pozemky, poprípade sa zdržiavali doma. Pokiaľ to nebude možné, stromy ktoré sú už v nebezpečnej blízkosti budú orezané. Spomínané el. vedenie prechádza koncom záhrad na spomínaných uliciach. V prípade otázok nás môžu občania kontaktovať na tel. čísle: 0911 341 541 p. Paulík.