Otvorenie parku na Vŕškoch

30. apríla 2022

V sobotu, 30. apríla 2022, sme otvorili a pokrstili náš zrekonštruovaný park na Vŕškoch. Park na Vŕškoch má za sebou veľmi zaujímavý príbeh. Donedávna bol evidovaný ako 8 stavebných pozemkov vo vlastníctve obce s celkovou rozlohou 3232 metrov štvorcových s odhadovanou hodnotou pozemkov približne 160 000 EUR a nevyčísliteľnou hodnotou drevín pre naše okolie. Pred 30 rokmi tu boli vymerané a vykolíkované stavebné pozemky. Nepáčilo sa to obyvateľom v okolí parku a v jeden večer sa niektorí rozhodli tieto značky odstrániť. Následne zasadili rôzne druhy rastlín a stromov. Takto tu vyrástlo zhruba 180 stromov, 50 kríkov, rôzne druhy tráv a kvetov.
"Súčasným trendom je čo najviac využívať voľné pozemky na výstavbu domov, častokrát bez koncepcie a bez zamyslenia sa, ako priestor bude vyzerať v budúcnosti. Som veľmi rád, že obec Bystričany išla opačným smerom a vďaka poslancom obecného zastupiteľstva v územnom pláne zmenila stavebné pozemky na verejnoprospešnú stavbu. Vďaka tomuto rozhodnutiu budú stromy v parku zachované. Vznikol tak priestranný park a miesto na rekreáciu nás všetkých." povedal pri otvorení parku starosta obce Bystričany, Filip Lukáč.
Priestor so zeleňou navštevujú a využívajú deti z blízkej materskej školy i ostatní obyvatelia. Našim plánom je previesť návštevníkov parkom a dať im možnosť spoznať rôzne druhy drevín, vtákov či iných živočíchov, ktoré sa na tomto mieste a v širšom okolí nachádzajú. Samozrejmosťou parku je možnosť si i niečo ugrilovať, pretože je tu umiestnený i gril, ktorý je občanom k dispozícií.
Celková cena prvej fázy revitalizácie bola: 60 656,05 EUR
Sme presvedčení, že investujeme do našej budúcnosti, do prostredia, ktoré formuje budúce generácie. Dúfame, že výsledok celkovej revitalizácie parku bude prínosom pre našu obec.

FOTOGALÉRIA