Otvorený list starostu a zastupiteľstva Obce Bystričany ministrovi školstva

Reakcia na správu Generálnej prokuratúry SR a jej šokujúce zistenia týkajúce sa aj Reedukačného centra Bystričany-Chalmová.

Otvorený list starostu a zastupiteľstva Obce Bystričany ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Vážený pán minister školstva JUDr. Ing. Tomáš Drucker,

obraciam sa na Vás ako starosta Obce Bystričany s apelom poslancov a poslankýň nášho obecného zastupiteľstva, a predovšetkým obyvateľov našej samosprávy, ktorých zastupujeme, a ktorých rovnako ako nás doslova šokovala správa Generálnej prokuratúry SR o závažnom porušovaní práv detí vo všetkých 13 reedukačných centrách na Slovensku.

Jedno z týchto reedukačných centier sídli aj v historickej budove kaštieľa v katastri našej obce na Chalmovskej ulici 679/1. Sme zhrození, že v roku 2024 sa znova dozvedáme o tom, ako deti umiestnené v Reedukačnom centre Bystričany-Chalmová nemajú prístup ku svojim základným právam, hygienickým potrebám alebo psychologickej či zdravotnej pomoci a dokonca sú vystavené sexuálnemu či inému násiliu. Takéto konanie v školskom zariadení pre deti, ktoré verejnosť na základe správy generálnej prokuratúry hodnotí horšie ako vo väzniciach, je neprijateľné, vyžaduje okamžitú nápravu a vyvodenie zodpovednosti.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - ale aj Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne ako zriaďovateľ Reedukačného centra Bystričany-Chalmová - miliónmi eur ročne nielen z daní všetkých občanov Slovenska vytvorilo a podporuje systém, ktorý deťom zjavne nie že nepomáha, ale priam ničí ich budúcnosť a životy.

Pre ilustráciu, (len) o 12 detí v Reedukačnom centre Bystričany-Chalmová sa podľa zistení generálnej prokuratúry stará (až) 22 zamestnancov, pritom ani pri tomto počte nie je zariadenie schopné vytvoriť pre deti prostredie, ktoré im pomôže s ich problémami a ktoré ich začlení do našej spoločnosti.

Ročný náklad na prevádzku Reedukačného centra Bystričany-Chalmová bol pritom vyčíslený na viac ako 615-tisíc eur. Nehovoriac o tom, že toto, viac ako nesprávne fungujúce zariadenie sídli v historickej budove vzácneho kaštieľa s parkom (v majetku Slovenskej republiky), ktorý by mal slúžiť na úplne iné účely. Priestory tejto významnej kultúrnej pamiatky z prvej polovice 17. storočia nie sú vhodné pre zariadenie akým je reedukačné centrum - od požiadavky na veľkosť a klímu miestností, cez počty detí umiestnených na jednej spoločnej izbe, až po energetické náklady a nedostatočnú údržbu, čiže postupné ničenie časti histórie a identity regiónu Horná Nitra, ktorý prechádza zložitou transformáciou.

Aj preto Vás týmto otvoreným listom žiadame, aby ste okamžite konali a situáciu v Reedukačnom centre Bystričany-Chalmová neodkladne začali riešiť v prospech 12 detí, o ktoré sa má aj podľa správy generálnej prokuratúry starať, no zjavne vo svojom hlavnom poslaní zlyháva. Ako zástupcovia našej obce sme Vám pripravení v tomto procese poskytnúť zodpovedajúcu pomoc v rámci zákonných kompetencií a rozpočtových možností.

V ideálnom prípade Vás žiadame, aby bolo toto neefektívne zariadenie natrvalo zatvorené, a aby bolo týchto 12 deti premiestnených tam, kde sa im potrebnej pomoci naozaj dostane.

Mgr. Filip Lukáč
starosta Obce Bystričany

Otvorený list podpísali aj všetci poslanci a poslankyne Obce Bystričany: Mgr. Jozef Rybár, Juraj Barta, Bc. Dana Bosáková, Bc. Rastislav Svaček, Ing. Marta Rybárová, Ing. Marek Dobiš a Ing. Michal Halač.


Otvorený list posielame na vedomie aj:
- Mgr. Gabriela Petrovičová, riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne, ktorý Reedukačné centrum Bystričany-Chalmová zriaďuje
- JUDr. Zuzana Hozová, prokurátorka netrestného odboru Generálnej prokuratúry SR, ktorá vypracovala spomínanú správu o reedukačných centrách
- Ing. Richard Takáč, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, zvolený do NR SR aj ako zástupca regiónu Hornej Nitry
- doc. PaedDr. Jozef Božik PhD., predseda Združenia miest a obcí Slovenska a podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý zastupuje aj región Hornej Nitry
- Ing. Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý zastupuje aj región Hornej Nitry