Oznam

o prevádzke Obecného úradu Bystričany počas sviatkov