Posedenie pre seniorov

Október - mesiac úcty k starším


Pri príležitosti októbra, mesiaca úcty k starším, sme dňa 23. októbra 2023, tak ako každý rok v tomto období, pozvali do kultúrneho domu obce našich občanov - seniorov. Opäť sme mali príležitosť prejaviť im aj prostredníctvom tohto milého stretnutia svoju pozornosť a úctu.

"Aj seniori môžu a chcú zohrávať v našej spoločnosti svoju úlohu. Tešiť sa z kvalitného života a aktívne k nemu prispievať. Presne tak, ako sa to deje v našej obci. Milí naši seniori, prajem vám do ďalších rokov vášho života, pevné zdravie, veľa radosti a spokojnosti, veľa úsmevu a smiechu a čo najmenej pochmúrnych a smutných dní. Veď nie nadarmo sa hovorí, že s úsmevom sa i starne pomalšie. Preto nech je každý jeden váš deň naplnený len dobrou náladou a smiechom. I keď občas prídu i smutné chvíle, ktoré k životu jednoducho patria, prekonajte ich s pokojom, zvládnite čo najlepšie a ak by ste si s nimi nevedeli rady, verte, že sme tu pre Vás." povedal v príhovore starosta, Mgr. Filip Lukáč.

Našim drahým seniorom prajeme len to najlepšie a súboru Baťovan ďakujeme za príjemný program.

FOTOGALÉRIA