Požiar v obci

Požiar kombajnu a poľa v obci Bystričany

Dňa 14.7.2022 o 13:28 bol jednotke DHZO Bystričany z KoS IZS TN nahlásený požiar kombajnu a poľa v obci Bystričany nad firmou Poľno Vtáčnik. O 13:34 bol vykonaný výjazd techniky CAS24 Scania o sile 1+4. Po príjazde na miesto udalosti bolo prieskumom zistené, že horí kombajn a slama v riadkoch. Na likvidáciu požiadu kombajnu bol nasadený 1 vysokotlaký prúd s použitím ADP. Ďalší členovia DHZO hasili pole s jednoduchým ručným dáradím. Následne vykonala výjazd aj technika CAS 32 T148 o sile 1+1. VZ komunikoval s operačným strediskom a po informovaní že na miesto udalosti smeruje HaZZ PD, HaZZ PE, DHZO Zemianske Kostoľany VZ usúdil že sily a prostriedky postačujú. Po príjazde HaZZ bolo ich jednotke odovzdané velenie. Ďalej sa naša jednotka riadila pokynmi VZ HaZZ. Okrem iného sme hasili požiarovisko po obvode lafetovou prúdnicou s technikou CAS32 T148 aj CAS24 SCANIA. Bol nasadený aj jeden prúd C aj jeden penotvorný prúd so strednou penu na hasenie kombajnu z CAS 32 T148. Kombajn skontrolovali termokamerou, čím zistili, že vo vnútri kombajnu bola ešte teplota 300 °C. Ďalej likvidovali požiar 1 C prúdom. Po nahlásení lokalizácie a likvidácie požiaru, VZ odovzdal požiarovisko jednotke DHZO Bystričany, ktorá zostala na mieste udalosti s technikou CAS 32 T148 na dohliadku, spoločne s DHZO Čereňany. DHZO Čereňany opustili požiarovisko po kontrole obvodu požiarovika. Po hodine naši hasiči ešte raz zaliali kombajn vodou a následne sa vrátili na základňu. Počas zásahu sa traja naši členovia nadýchali splodín horenia a jeden člen bol odvezený na ošetrenie do NsP v Bojniciach. Bola poškodená aj vysokotaková hadica vo vozidle CAS Scania. Zasahujúcim členom boli podané ochranné nápoje. Po zpohotovostnení techniky sme sa naši hasiči vrátili na miesto udalosti a dohasili skryté ohniská.

V mene obce Bystričany ďakujeme všetkým hasičom za výbornú prácu a bleskový zásah. Že im nie je ľahostajný osud druhých, že sú ochotní vždy a za akýchkoľvek okolností podať pomocnú ruku ľuďom, ktorí to v danej chvíli potrebujú. Aj vďaka ich nasadeniu došlo len k materiálnym škodám, nie stratám na ľudských životoch.

FOTODOKUMENTÁCIA