Pozvánka na zasadnutie OZ Bystričany

14. jún 2024


Starosta obce Bystričany pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bystričany, ktoré sa bude konať v piatok, dňa 14. júna 2024 o 17:00 hod. v školskej jedálni pri ZŠ Bystričany. Program zasadnutia je uvedený v nasledovnej pozvánke:

POZVÁNKA- Program zasadnutia