Pozvánka na zasadnutie OZ Bystričany

4. marca 2024


Starosta obce Bystričany pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bystričany, ktoré sa bude konať v pondelok, dňa 04. marca 2024 o 16:00 hod. v spoločenskej miestnosti v Chalmovej. Program zasadnutia je uvedený v nasledovnej pozvánke:

POZVÁNKA- Program zasadnutia