Pozvánka na zasadnutie OZ Bystričany

Program zasadnutia


Starosta obce Bystričany pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bystričany, ktoré sa bude konať v pondelok, dňa 18.9.2023 o 16.30 hod. v spoločenskej miestnosti Chalmová. Program zasadnutia je uvedený v nasledovnej pozvánke:

Pozvánka na zasadnutie OZ