Predseda DPO SR Prievidza

Juraj Barta

Počas tohto víkendu sa starosta obce zúčastnil valného zhromaždenia delegátov DHZ Územnej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky v Prievidzi, kde bola naša obec ocenená za podporu a rozvoj DHZ. Na tomto podujatí sa volil aj nový predseda pre ďalšie funkčné obdobie, ktorým sa stal opäť náš poslanec, Juraj Barta.
Juraj je výborný človek a osoba na správnom mieste čo potvrdzuje fakt, že ho delegáti na valnom zhromaždení zvolili do funkcie predsedu na ďalšie štyri roky.  Za pozitívne reprezentovanie našej obce v mu srdečne ďakujeme.