Prierušenie elektrickej energie v časti obce Vieska

15. mája 2024


Oznamujeme občanom, že dňa 15. mája 2024 bude odstavená dodávka elektrickej energie v celej časti obce Vieska. Plánovaný rozpis odstavených odberných miest, ktorý bol doručený obci od Stredoslovenskej distribučnej a.s., si môžete prezrieť v nasledovnom odkaze:


OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY