Revitalizácia cintorína a výstavba urnového hája

Projekt cintorína a domu smútku z roku 1987 z dielne Ing. Arch. L. Bánhegyiho a Akad. Arch. E. Bánhegyiovej patrí k mimoriadne nadčasovým stavbám v našej obci, preto je nutné pristupovať k rekonštrukcii tohto priestoru a objektov s mimoriadnym citom.

Preto sme sa aj teraz rozhodli ukázať verejnosti naše návrhy a vyvolať verejnú diskusiu k tomuto priestoru. Ide o kombináciu návrhov, ktoré rešpektujú projekt z minulosti a reflektujú súčasné požiadavky v tejto oblasti.
Aj keď sa to možno nezdá, o niekoľko rokov môže mať cintorín v Bystričanoch problém s miestom. Cieľom projektu je vytvoriť jasný plán hrobových miest na voľnom priestranstve a nový urnový háj. Chceme docieliť aj výsadbu novej zelene, nové chodníky a celkové zjednotenie existujúcich a novovybudovaných stavieb. Vo vizualizácii sa nachádza aj voliteľný návrh altánku pred domom smútku.
Návrh je možné pripomienkovať do 1. marca 2022. Vaše návrhy nám môžete doručiť na emailovú adresu projekty@bystricany.sk, do schránky umiestnenej na dverách obecného úradu alebo prostredníctvom pošty.
Ďakujeme za všetky vaše názory a postrehy.
Návrh: Mgr. Art. Roman Gatial