Stavanie mája 2022

v centrálnej zóne obce

Stavanie mája je v našej obci dlhoročná tradícia. V sobotu, dňa 30.4.2022 sa na námestí pred obecným úradom zišli naši šikovní hasiči z Dobrovoľného hasičského zboru obce Bystričany a postavili nám krásny máj. Tento deň bol krásny slnečný, opäť veselý a zábavný aj prostredníctvom programu, ktorý si pre nás pripravili pani učiteľky s deťmi z materskej školy.  Podujatie bolo sprevádzané živou hudbou v podaní hudobnej skupiny Anima z Bystričian. Všetkým účinkujúcim ďakujeme a želáme príjemné strávenie nasledujúcich slnečných dní.

FOTOGALÉRIA