Stojiská na separovaný odpad sú hotové

V roku 2019 sme vás informovali, že plánujeme zlepšiť existujúce a zredukovať nepotrebné stojiská na kontajnery v našej obci. Aj vďaka vašim požiadavkám a komentárom sme sa snažili prispôsobiť tieto stavby tak, aby čo najlepšie zapadli do okolitého prostredia.

Najčastejší argument bol "stojiská chceme, ale nie pred svojim domom". Z celkových 16 stojísk sme ich počet zredukovali na 12 a zlepšili sme ich dostupnosť. Postupne dopĺňame kontajnery, pričom doteraz sme zvýšili počet kontajnerov o 24 z celkových 38 plánovaných (celkovo bude k dispozícii 97 kontajnerov).
Vo vedení obce Bystričany sme presvedčení, že celková stratégia v odpadovom hospodárstve sa bude v budúcnosti meniť. Odpad sa bude zbierať iným spôsobom ako doteraz, napríklad sa budú fľaše zálohovať, možno sa bude opäť zbierať odpad od domov, kontajnery budú vo väčšine prípadov podzemné a občania budú platiť za odpad toľko, koľko kto vyprodukuje. Uvidíme, čo prinesie v budúcnosti jednotná vládna stratégia, ktorá je viac ako potrebná. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli nezhotoviť žiadne prístrešky, vysoké oplotenia a pod. Zvolili sme prírodné materiály, pretože v prípade zmeny separácie odpadu v našej obci stojiská nebudú predstavovať vyhodené verejné financie. Sú navrhnuté tak, aby v takomto prípade plnili funkciu oddychových a regeneračných zón v našej obci. Budú to miesta, kde si budete môcť posedieť so svojou rodinou a priateľmi, miesta kde sa budete môcť zastaviť pri prechádzke s vašim domácim miláčikom, keď si potrebujete na chvíľu sadnúť pri ceste do obchodu, či do kostola.

Foto: OcÚ Bystričany (pred a po – stojisko pri ZŠ v Bystričanoch), OcÚ Bystričany