Ustanovujúce obecné zastupiteľstvo

Volebné obdobie 2022 - 2026

V pondelok 28. novembra 2022 sa konalo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. Noví poslanci obecného zastupiteľstva zložili svoj sľub a jednomyseľne schválili členov reorganizovaných komisií.
Poslancami obecného zastupiteľstva pre roky 2022-2026 sú: Juraj Barta, Rastislav Svaček, Dana Bosákova, Jozef Rybár, Marek Dobiš, Michal Halač a Marta Rybárová.
Na zasadnutí sme sa rozlúčili aj s poslancami, ktorí sa rozhodli už nekandidovať. Konkrétne s pani Annaou Bajzíkovou (24 rokov vo funkcií), Tiborom Školnom (8 rokov vo funkcií), Martinom Súkeníkom a Romanom Suchým (obaja 4 roky vo funkcii).
Končiacim poslancom ďakujeme a nášmu novému obecné zastupiteľstvu držíme palce a veríme, že bude posúvať našu obec vpred.