Vianočné trhy 2022

Mikuláš našu obec navštívil i tento rok

V Bystričanoch máme počas obdobia adventu dlhoročnú tradíciu, kedy sa stretávame na našom námestí na vianočných trhoch. A tak tomu bolo po dvojročnej pauze aj tento rok.

FOTOGALÉRIA

"I keď Vianoce sú každý rok, ich čaro sa nedá ničím nahradiť a je neopakovateľné. Napriek dospelosti asi v každom z nás tak trochu drieme malé dieťa, ktoré sa teší na štedrý večer, voňavú kapustnicu, smaženého kapra a oblátky s medom.
Zaiste najkrajším darčekom sú pre nás všetkých chvíle so svojimi milovanými, dni voľna a oddychu strávené v kruhu rodiny a priateľov.
Milí spoluobčania, z úprimného srdca vám želám, aby ste prežili krásne sviatky plné pokoja, pohody a lásky. Prajem vám, aby ste mali nielen počas sviatkov pokoj v srdci a spokojnosť na duši.
Pokúsme sa vytvoriť takúto atmosféru v našich domovoch a našich rodinách. Zachovajme si posvätnú úctu k sviatkom, sviatkom pokoja, lásky a porozumenia." poprial návštevníkom vianočných trhov vo svojom príhovore starosta obce, Mgr. Filip Lukáč.
V mene našej samosprávy vám prajeme krásne a požehnané vianočné sviatky.