Výročie Združenia miest a obcí Hornej Nitry

30. výročie založenia združenia

V Bojniciach sa dňa 3. júna 2022 uskutočnil galavečer pri príležitosti 30-teho výročia založenia Združenia miest a obcí Hornej Nitry. Zúčastnili sa ho súčasný starosta obce, Mgr. Filip Lukáč a bývalí starostovia obce, Vojtech Bartoš, Ján Šnirc a František Plevka, ktorí pôsobili vo funkcii starostu obce od založenia združenia.
"Združenie miest a obcí hornej Nitry (ZMO HN) vzniklo začiatkom roku 1991. Vytvorilo ho 48 obcí a 4 mestá tohto regiónu. Jeho prvým predsedom sa stal vtedajší primátor Prievidze, Miloš Souček. Od začiatku bolo cieľom združenia pomenúvať a riešiť regionálnu problematiku, obhajovať záujmy obcí a zjednocovať ich postup pri vykonávaní samosprávnych úloh a kompetencií. O tom, že sa to darí, svedčí aj fakt, že stopercentná organizovanosť obcí a miest vydržala až dodnes. To, že samospráva stojí na strane občanov obcí a miest, na Hornej Nitre dokázali v tomto ťažkom období počas pandémie Covid-19 a vojny na Ukrajine" povedal vo svojom príhovore predseda ZMO HN, Vojtech Čičmanec.
Za tridsať rokov existencie združenia vzniklo na jeho pôde veľa krásnych ľudských vzťahov i priateľstiev na celý život.
Celý slávnostný večer bol dôkazom toho, že samosprávu na Hornej Nitre tvoria ľudia, ktorí majú blízko nielen k spoluobčanom vo svojich obciach, ale i k sebe navzájom.