Zadržiavanie dažďovej vody v intraviláne obce

Začiatkom novembra 2021 pristálo v našej elektronickej schránke rozhodnutie od Ministerstva životného prostredia SR o schválení ďalšieho projektu "Zadržiavanie dažďovej vody v intraviláne obce Bystričany".

Celková hodnota predstavuje sumu 150 048,82 eur. Pre obyvateľov Bystričian to znamená, že v najbližších mesiacoch sa priestor okolo parku na Vŕškoch a našej materskej školy opäť zmení k lepšiemu. Táto lokalita býva častokrát postihovaná prívalovými zrážkami. Preto sme nesmierne radi, že nám projekt pomôže vyriešiť tento dlhodobý problém a zachytená dažďová voda ostane tam, kde spadla. Ďakujeme veľmi pekne.

Foto: IPP Partner s.r.o.