Zasadnutie OZ Bystričany - pozvánka

04. decembra 2023


Starosta obce Bystričany pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bystričany, ktoré sa bude konať v pondelok, dňa 04.12.2023 o 16:00 hod. v Školskej jedálni pri ZŠ Bystričany. Program zasadnutia je uvedený v nasledovnej pozvánke:

Pozvánka na zasadnutie OZ