Zelená hliadka v Bystričanoch

Od 1. marca v našej obci funguje "ZELENÁ HLIADKA"

Od 1. marca v našej obci pôsobí "zelená hliadka". Obec Bystričany už niekoľko rokov pracuje na vybudovaní Bystričianskeho okruhu - značenej trase pre širokú verejnosť, ktorá má za cieľ ukázať návštevníkom pekné miesta v našej obci. Na jednotlivých stanovištiach postupne osádzame lavičky na sedenie, info tabule, stojany na bicykle a koše na zmesový a triedený odpad. V budúcnosti plánujeme na okruh umiestniť i nabíjačky na elektrobicykle.
O čistotu a poriadok sa nasledujúce 2 roky budú starať Marek Chudý a Michal Škoda.
Naši priatelia, ktorých ste mohli stretnúť v našej obci dobrovoľne zbierať odpad. Ukázali, že aj napriek ich mladému veku sú mimoriadne zodpovední a záleží im na čistom životnom prostredí v našom okolí.
Zároveň ďakujeme všetkým obyvateľom, ktorí  v našej obci udržiavajú čistotu a poriadok.