VZN č. 5/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 o poskytovaní podpornej sociálnej služby v školskej jedálni

Zverejnené: 17.12.2022
Kategória: VZN

VZN č. 5/2022

Na stiahnutie: