Materská škola

%%OBRAZOK%%Budova materskej školy sa nachádza v samostatnom areáli s detským ihriskom a ovocným sadom. V škole sa nachádzajú dve triedy s kapacitou 45 detí. Vo výnimočných prípadoch so súhlasom RÚVZ je možné naplniť triedy až do počtu 50 žiakov. Súčasťou tried sú šatne s umyvárňami a sociálnymi zariadeniami. V posledných rokoch je kapacita materskej školy naplnená na 95 % – 100 %. Súčasťou školy je aj školská kuchyňa.
Výchovno-vzdelávací proces v materskej škole je vedený zážitkovou formou a aktivity sú zamerané na napĺňanie cieľov vyplývajúcich zo školského vzdelávacieho programu. Deti sa pravidelne spolupodieľajú na kultúrnych vystúpeniach organizovaných obcou, napríklad Stavanie mája, Deň matiek, Posedenie pri jedličke a pod.
Deti sa každý rok zúčastňujú plaveckého výcviku, zdravotnej súťaže a športovej olympiády. V materskej škole pôsobí výtvarný odbor ZUŠ. Futbalový oddiel TJ Dynamo Bystričany vedie športovú prípravnú triedu.
Škola poskytuje logopedickú intervenciu prostredníctvom Súkromného centra poradenstva a prevencie v Zemianskych Kostoľanoch.

Viac o škole sa dozviete na jej webovej stránke: msbystricany.edupage.org


Kontakt:

Názov školy: Základná škola s materskou školou, M. Nešpora 12/1, Bystričany 972 45
Adresa školy: M. Nešpora 12/1, Bystričany 972 45
IČO: 036126659
DIČ: 2021624517


Riaditeľ školy: Mgr. Kamil Šteiner, tel.: +421911963642, e-mail: kamil.steiner@zsbystricany.sk

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ: Jana Švecová, tel.: +421910191227, e-mail: jana.svecova@zsbystricany.sk