Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Adresa: Špitálska, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 30794536
DIČ: 2021777780

Zmluvy (8) CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2022
realizácia aktivačnej činnosti určenej na podporu udržania pracovných návykov UoZ
0 €
Zverejnená: 14.10.2022 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
realizovanie činností na zákl. zákona o pomoci v hmotnej núdzi
0 €
Zverejnená: 14.10.2022 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
vykonávanie aktivačnej činnosti
0 €
Zverejnená: 03.01.2022 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
o ukončení dohody č. 20/12/012/16 zo dňa 09.12.2020
0 €
Zverejnená: 03.01.2022 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
aktivačná činnosť a výkon menších obecných služieb pre obec
0 €
Zverejnená: 03.01.2022 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
aplikácia § 10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi do praxe
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
realizácia aktivačnej činnosti
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2016
0 €
Zverejnená: 04.05.2016 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva

Objednávky (0)

Číslo
Rok
Názov
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
Žiadne objednávky

Faktúry (0)

Číslo
Rok
Predmet
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
Žiadne faktúry