ZNALING s.r.o.

Adresa: Podhradská 123/132, Lehota pod Vtáčnikom
IČO: 52121631
DIČ: 2120900573

Zmluvy (16) CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2022
Stavebný dozor: Spevnené plochy v obci Bystričany - chodníky ul. Štúrová, Dlhá
330 €
Zverejnená: 15.11.2022 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
výkon inž.činnosti "Zniženie energ. náročnosti ZŠ a MŠ Bystričany"
1250 €
Zverejnená: 04.05.2022 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
výkon inžinierskej činnosti na stavbu: Rekonštrukcia zberného dvora v obci Bystričany
910 €
Zverejnená: 27.04.2022 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
výkon stavebného dozoru pre stavu: Oprava a rekonštrukcia elektrických rozvodov a merania spotreby el. energie-časť ubytovacie bunky a autokemping
600 €
Zverejnená: 04.03.2022 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
výkon stavebného dozoru"Oprava a rekonštrukcia elektrických rozvodov a merania spotreby el.energie - Časť ubytovacie bunky a autokemping"
600 €
Zverejnená: 04.03.2022 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
výkon stavebného dozoru pre stavbu: -Inžinierske siete a miestna komunikácia IBV ulica Dlhá Bystričany
2100 €
Zverejnená: 03.01.2022 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
na výkon inžinierskej činnosti: Vybudovanie materskej školy v obci Bystričany"
2810 €
Zverejnená: 03.01.2022 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
výkon stavebného dozoru pre stavbu: "Revitalizácia parku v obci Bystričany"
780 €
Zverejnená: 03.01.2022 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
výkon inžinierskej činnosti pre stavbu: "Revitalizácia prvkov zelenej infraštruktúry, autobusové zastávky, spevnené priľahlé plochy, chodníky-Bystričany"
3430 €
Zverejnená: 03.01.2022 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
Výkon stavebného dozoru na stavbe "Spevnené plochy v obci Bystričany, cesta a chodník pred obecným úradom"
1580 €
Zverejnená: 03.01.2022 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
výkon stavebného dozoru na stavbe: "Revitalizácia prvkov zelenej infraštruktúry - Stojiská na kontanery pre separovaný odpad v obci Bystričany"
1336 €
Zverejnená: 23.04.2021 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
výkon stavebného dozoru na stavbe "Obnova multifunkčného ihriska, Bystričany"
576 €
Zverejnená: 23.04.2021 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
výkon inžinierskej činnosti stavby "Revitalizácia parku v obci Bystričany"
1570 €
Zverejnená: 23.04.2021 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
výkon inžinierskych činností stavebného diela: "Rekonštrukcia budov - Modrý kostolík, škola a Bytový dom"
4690 €
Zverejnená: 23.04.2021 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
výkon inžinierskej činnosti stavby "Výstavba prístupového chodníka k školskej jedálni pri ZŠ Bystričany"
346 €
Zverejnená: 23.04.2021 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
výkon stavebného dozoru na stavbe: revitalizácia prvkov zelenej infraštruktúry - Vieska - Kocka
2076 €
Zverejnená: 02.07.2020 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva

Objednávky (0)

Číslo
Rok
Názov
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
Žiadne objednávky

Faktúry (0)

Číslo
Rok
Predmet
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
Žiadne faktúry