Objednávky CSV XLS

Rok
Názov
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024-0110
2024
oprava miestnej komunikácie-ul.SNP
800 €
s DPH
Vystavená: 15.05.2024
2024-0044
2024
KD Bystričany-oprava kanalizačnej prípojky
3000 €
s DPH
Vystavená: 15.02.2024
2024-0042
2024
čistenie odtokových kanálov v obci
2000 €
s DPH
Vystavená: 14.02.2024
2024-0023
2024
odvoz sutiny
400 €
s DPH
Vystavená: 26.01.2024
2024-0020
2024
bytový dom 780/63-údržba spoločných priestorov
500 €
s DPH
Vystavená: 23.01.2024
2023-0273
2023
drvenie a odvoz stavebného odpadu
1900 €
s DPH
Vystavená: 27.12.2023
2023-0247
2023
stavebné práce-osádzanie lavičiek
2400 €
s DPH
Vystavená: 23.11.2023
2023-0156
2023
opravy a úpravy poškodených miestnych komunikácií
1800 €
s DPH
Vystavená: 19.07.2023
2023-0130
2023
rekonštrukcia betónového skeletu na kompostovisku
3000 €
s DPH
Vystavená: 20.06.2023
2023-0084
2023
stavebné práce: spevnenie plôch pri objekte ČOV
4400 €
s DPH
Vystavená: 30.03.2023
2023-0066
2023
dovoz betón. prefabrikátov do areálu kúpaliska
1300 €
s DPH
Vystavená: 10.03.2023
2023-0064
2023
zemné práce pri miest. komunikáciách na ul. Dlhá
1500 €
s DPH
Vystavená: 08.03.2023
2023-0020
2023
rekonštrukcia chodníka pri pošte na ul.Osloboditeľov
2500 €
s DPH
Vystavená: 19.01.2023
13 záznamov, 1 stránka
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku