Sadenie mája v roku 2023

dlhoročná tradícia i v našej obci

S príchodom mája, mesiaca lásky, prichádza k nám aj dávny zvyk stavania májov, ktoré sú symbolom príchodu jari, znovu sa obnovujúcej prírody a lásky. Stavanie májov v predvečer prvomájovej noci nesie v sebe odkaz, ktorý je hodný si pripomenúť. Takmer u všetkých národov bolo zvykom nosiť máje na začiatku jari alebo leta v slávnostnom sprievode po dedine za spevu starodávnych obradných piesní ospevujúcich tvorivú silu prírody a pri tanci prejavujúcom radosť z víťazstva jari nad zimou. Často sa máje rozlične ozdobovali, najmä pestrými stužkami, farebnými papiermi a podobne. Neskôr pôvodný význam májov upadol do zabudnutia, ale zvyk stavať máje existuje v mnohých krajinách dodnes.

Stavanie mája je i v našej obci dlhoročná tradícia. Tento rok nám máj pred obecným úradom postavili opäť naši šikovní hasiči z Dobrovoľného hasičského zboru obce v Bystričanoch. V kultúrnom programe vystúpili deti zo základnej a materskej školy v Bystričanoch, pod vedením pedagogických pracovníkov školy, za čo im patrí srdečné poďakovanie. Podujatie sprevádzala i živá dychovú hudba, ktorá tento tradičný program každoročne sprevádza. 
Veríme, že stužkami ozdobený strom, ktorý symbolizuje zdravie a krásu pre všetky dievčatá a ženy v našej obci, vás aj tento rok potešil.

FOTOGALÉRIA