Výstup na Vtáčnik a vatra SNP

Oslavy hrdinov Slovenského národného povstania

Termín
01.09.2023

Detailné informácie


Obec Bystričany si v piatok, 1. septembra 2023, pripomenula významný medzník v dejinách slovenského národa - Slovenské národné povstanie, položením vencov k pomníkom obetí druhej svetovej vojny. Starosta obce s poslancami obecného zastupiteľstva spoločne s členmi Dobrovoľného hasičského zboru obce Bystričany hneď ráno položili vence na hroby padlých partizánov a vojakov sovietskej armády v areáli Kostola Najsvätejšej Trojice v Bystričanoch a miestneho cintorína na Vieske.
Následne obec pri tejto príležitosti zrealizovala tradičný výstup na pohorie Vtáčnik, kde sa na vrchole nášho najvyššieho pohoria mohli všetci spoločne stretnúť, trošku si oddýchnuť, či vyfotografovať sa. Na bezpečnosť turistov dohliadali členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Bystričany, za čo im touto cestou vyjadrujeme veľkú vďaku. Následne sa účastníci výstupu presunuli naspäť do obce na futbalové ihrisko, kde sa mohli všetci občerstviť.
Neskôr sa vo večerných hodinách uskutočnila spomienková slávnosť, ktorú starosta obce, Mgr. Filip Lukáč, odštartoval slávnostným príhovorom. Počas slávnosti starosta obce spoločne s poslaneckým kolegom ocenili najstaršieho a najmladšieho účastníka výstupu na pohorie Vtáčnik. Nasledovalo slávnostné zapálenie vatry, na počesť 79. výročia SNP. Počas slávnosti do tanca i na počúvanie hrala country kapela Texas.
Všetkým zúčastneným ďakujeme, že prišli svojou účasťou vyjadriť dôležitú skutočnosť, že nemáme nezabúdať na svoje dejiny a vážiť si slobodu a mier, ktoré nie sú samozrejmosťou!

FOTOGALÉRIA