Zmluvy CSV XLS

Rok
Predmet
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024
Dotácia na rekonštrukciu multifunkčného športoviska
5000 €
s DPH
Zverejnená: 06.06.2024 Typ zmluvy: Zmluva o dotácii
2024
poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie opatrovateľskej služby
31973.76 €
s DPH
Zverejnená: 02.05.2024 Typ zmluvy: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
2024
Spracovanie projektovej dokumentácie „Vodozádržné opatrenia v obci Bystričany
19327.2 €
s DPH
Zverejnená: 24.04.2024 Typ zmluvy: Zmluva o dielo
2024
zmluva o zabezpečení kybernetickej bezpečnosti
v texte zmluvy
Zverejnená: 23.04.2024 Typ zmluvy: Iná zmluva
2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
0 €
s DPH
Zverejnená: 23.04.2024 Typ zmluvy: Iná zmluva
2024
poskytovanie audítorských služieb
1900 €
s DPH
Zverejnená: 10.04.2024 Typ zmluvy: Iná zmluva
2024
prenájom obecného nájomného bytu
v texte zmluvy
Zverejnená: 04.04.2024 Typ zmluvy: Nájomná zmluva
2024
poskytnutie dotácie pre DHZ obce Bystričany
7000 €
s DPH
Zverejnená: 21.03.2024 Typ zmluvy: Zmluva o dotácii
2024
Dodatok č. 1 Ku zmluve o dielo zo dňa 22. 12. 2023
0 €
s DPH
Zverejnená: 21.03.2024 Typ zmluvy: Dodatok k zmluve
2024
zhotovenie projektovej dokumentácie "Vybudovanie materskej školy v obci Bystričany"
9630 €
s DPH
Zverejnená: 20.03.2024 Typ zmluvy: Zmluva o dielo
2024
výberové konanie na dodávateľa zemného plynu
v texte zmluvy
Zverejnená: 19.03.2024 Typ zmluvy: Mandátna zmluva
2024
Kúpna zmluva
5376.76 €
s DPH
Zverejnená: 18.03.2024 Typ zmluvy: Kúpna zmluva
2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
0 €
s DPH
Zverejnená: 11.03.2024 Typ zmluvy: Dodatok k zmluve
2024
výberové konanie na dodávateľa elektrickej energie
v texte zmluvy
Zverejnená: 07.03.2024 Typ zmluvy: Mandátna zmluva
2024
Rámcová zmluva o odbchodnej spolupráci pre rok 2024
podľa platného cenníka
Zverejnená: 07.03.2024 Typ zmluvy: Zmluva o spolupráci
2024
zabezpečenie elektronického poskytovania údajov
v texte zmluvy
Zverejnená: 29.02.2024 Typ zmluvy: Zmluva o spolupráci
2024
Hromadná licenčná zmluva o použití chránených hudobných diel dňa 10.2.2024
v texte zmluvy
Zverejnená: 16.02.2024 Typ zmluvy: Iná zmluva
2024
Hromadná licenčná zmluva o použití chránených hudobných diel dňa 9.2.2024
v texte zmluvy
Zverejnená: 16.02.2024 Typ zmluvy: Iná zmluva
2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
v texte zmluvy
Zverejnená: 16.02.2024 Typ zmluvy: Iná zmluva
2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
13400 €
s DPH
Zverejnená: 09.02.2024 Typ zmluvy: Zmluva o dotácii
92 záznamov, 5 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku