Archív - Zmluvy CSV XLS

Rok
Predmet
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2020
poľná kuchyňa
657 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
nesený postrekovač, typ AGS 1000
1080 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
odpredaj spoluvlastníckych podielov
500 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
"Revitalizácia prvkov zelenej infraštruktúry - Stojiská na kontajnery pre separovaný odpad v obci Bystričany"
48744.5 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
výkon stavebného dozoru na stavbe: "Revitalizácia prvkov zelenej infraštruktúry - Stojiská na kontanery pre separovaný odpad v obci Bystričany"
1336 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
výkon stavebného dozoru na stavbe "Obnova multifunkčného ihriska, Bystričany"
576 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
"Výroba a montáž stavby vonkajšieho prístrešku pre pódium pri kultúrnom dome v obci Bystričany - časti Vieska"
6000 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
Obnova multifunkčného ihriska, Bystričany
41568.65 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
Nájomná zmluva na obecný nájomný byt na ul. Chalmovská 683/5, Bystričany na dobu určitú od 04.08.2020-03.11.2020
30 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
predĺženie platnosti nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
predĺženie platnosti nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
Nájomná zmluva na štandartný byt na ulici Osloboditeľov 752/50, Bystričany
195.66 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
prenájom obecného nájomného bytu na ulici Osloboditeľov č.750/48,Bystričany, byt č. 1
215.55 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
stavebný pozemok parcela registra C č. 771/13 - zastavané plochy a nádvorie o výmere 632 m2 - pozemok č. 7
22473.92 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
poskytnutie dotácie prijímateľovi zo štátneho rozpočtu za účelom spracovania územnoplánovacej dokumentácie obce
7488 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
výkon stavebného dozoru na stavbe: revitalizácia prvkov zelenej infraštruktúry - Vieska - Kocka
2076 €
Zverejnená: 02.07.2020 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
poskytovanie bezpečnotechnickej služby
200 €
Zverejnená: 17.06.2020 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
predĺženie platnosti nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
predĺženie platnosti nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
realizácia diela: "Revitalizácia prvkov zelenej infraštruktúry - Vieska - Kocka"
31926.27 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
775 záznamov, 39 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku