Archív - Zmluvy CSV XLS

Rok
Predmet
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2021
zmena ceny za komunálny odpad a objemný odpad
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
poskytnutie úveru na spolufinancovanie projektu podporovaného nenávratným finančným príspevkom z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky s názom: Verejná kanalizácia a ČOV v obci Bystričany
670000 €
Zverejnená: 28.01.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
zmluva o poskytovaní služieb v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území obce Bystričany
2933.6 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
predĺženie platnosti nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
stravovanie zamestnancov
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
zmluva o posytovaní služieb v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situaácie na území obce Bystričany
2933.6 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
výkon inžinierskych činností stavebného diela: "Rekonštrukcia budov - Modrý kostolík, škola a Bytový dom"
4690 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
aplikácia § 10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi do praxe
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
predĺženie platnosti nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
doplnenie odberného miesta
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
Výstavba prístupového chodníka k školskej jedálni pri ZŠ BYstričany
8899.24 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
výkon inžinierskej činnosti stavby "Výstavba prístupového chodníka k školskej jedálni pri ZŠ Bystričany"
346 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
projektová dokumentácia pre SP na stavbu: Rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami, Obec Bystričany
4500 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
Nájomná zmluva na obecný nájomný byt na ul. Chalmovská 683/5, Bystričany na dobu určitú od 1.1.2021-31.3.20231
30 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
dodávka plynu do odberných miest
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
vstup do obce Bystričany
9921.29 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
realizácia aktivačnej činnosti
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
Rekonštrukcia spevnených plôch v obci Bystričany
4120.74 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
doplnenie ustanovenia zmluvy o dielo-práce naviac
4643.04 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
poskytnutie koncových zariadení a SIm kariet asistentom sčítania na výkon asistovaného sčítania v teréne
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
775 záznamov, 39 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku