Fašiangový víkend

9. - 10. februára 2024


V piatok, 9. febuára 2024, si šikovní členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Bystričany pripravili pre občanov "Tradičnú zabíjačku v obci Bystričany".  Na ploche pred hasičskou zbrojnicou si mohli všetci zúčastnení pochutnať na zabíjačkových špecialitách v sprievode príjemných tónov piesní v podaní kapely Polianočka.

Nasledujúci deň, 10. februára 2024, sa uskutočnila v Kultúrnom dome v Bystričanoch fašiangová zábava plná humoru, spevu a tanca s tradičným pochovávaním basy, presne tak, ako sa na fašiangovú zábavu patrí.

Ďakujeme všetkým pracovitým členom DHZ Bystričany a všetkým zúčastneným, ktorý prežili tohtoročný fašiangový víkend s úsmevom na tvári !

FOTOGALÉRIA