VIDEO: Zastupiteľstvo obce Bystričany 4. marca 2024

Oficiálny záznam zasadnutia zastupiteľstva obce Bystričany zo 4. marca 2024, ktoré sa konalo v miestnom kultúrnom dome v Chalmovej.

Viac informácií o zasadnutiach nášho obecného zastupiteľstva vrátane pozvánok a uznesení nájdete na našom webe v sekcii Transparentné Bystričany. Ďakujeme, že sa zaujímate o veci verejné spolu s nami.