Stanovisko obce k zadržaniu a vyšetrovaniu žiaka základnej školy

Ďakujeme, že stojíte ako komunita pri sebe, že sa o problémoch rozprávate a že sa zaujímate o veci, nielen verejné, spolu s nami.

STANOVISKO OBCE BYSTRIČANY K ZADRŽANIU A VYŠETROVANIU ŽIAKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY ORGÁNMI ČINNÝMI V TRESTNOM KONANÍ

Ešte v stredu 17. januára zasadla naša obecná Komisie pre kultúru, školstvo a mládež, ktorá okrem iného riešila aj dlhodobé "sťažnosti rodičov ohľadom nevhodnému správania žiakov v ZŠ Bystričany". Na základe jej uznesenia hneď na druhý deň vo štvrtok predseda komisie a náš poslanecký kolega pán Juraj Barta inicioval spoločné stretnutie so starostom Filipom Lukáčom a riaditeľom Školy Bystričany Kamilom Šteinerom. Termín si dohodli obratom na stredu 24. januára s tým, že starosta obce oznámil riaditeľovi, že okrem iných tém sa budeme prioritne venovať sťažnosti rodičov ohľadom nevhodného správania žiakov v ZŠ Bystričany.

Na toto stretnutie prišiel pán riaditeľ školy priamo z polície a s informáciou o jeho oznámení na podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov zo strany jedného zo žiakov. Na toto možné konanie poukázalo práve zodpovedné prešetrenie zo strany školy a záujem rodičov, ktorý reflektoval aj podnet našej obecnej komisie.

Ešte v ten deň do pár hodín zareagoval aj policajný zbor a tohto žiaka predviedol na výsluch, práve s obavou o zdravie a životy detí i zamestnancov školy. Neprípustné správanie žiaka našej základnej školy bolo teda odhalené včas a nikomu sa nič nestalo.

V týchto hodinách prebieha na súde konanie, po ktorom bude jasné, akým obvineniam náš žiak prípadne čelí, aký mu hrozí trest a aké budú nasledovať kroky zo strany orgánov činných v trestnom konaní, na ktoré budú nadväzovať aj zodpovedajúce opatrenia zo strany našej základnej školy a jej vedenia, prípadne našej samosprávy ako zriaďovateľa.

O všetkom dôležitom vás budeme - ako vždy - určite informovať a rovnako náš pán starosta v tomto kontexte odpovedal na viaceré otázky médií, vrátane dvoch celoštátnych televízii. Prosíme však, na teraz je dôležité brať na vedomie nasledovné skutočnosti:

- z vyššie opísaného nebezpečného konania je podozrivá mladistvá osoba vo veku menej ako 15 rokov (nezabúdajme na to);

- naša škola, jej vedenie, rodičia i vaše/naše deti na problémové správanie tohto žiaka upozornili a začalo sa okamžite konať;

- akonáhle sa podnet dostal vďaka vášmu záujmu až na našu obec, rovnako sme bezodkladne konali a koordinovali postup s príslušným oddelením policajného zboru;

- polícia zasiahla taktiež bezodkladne a s veľkým záujmom, za čo jej patrí rovnako vďaka celej našej komunity;

- vedenie našej školy i obce v prípade potreby osloví odborníkov z radov psychológov na riešenie krízových situácií;

- a v neposlednom rade platí, že kým nebudeme poznať oficiálne závery vyšetrovania, prosíme, zdržme sa hodnotiacich úsudkov.

Prosíme, majme na pamäti, že podobné skraty jednotlivcov (nič nenasvedčuje inému) sa môžu stať naozaj kedykoľvek, kdekoľvek a de facto sa nedajú predvídať. Dôležité však je, že sa neprehliadali, že sa začali riešiť a že sa takýmto proaktívnym konaním zabránilo možnej tragédii.

ĎAKUJEME, že stojíte ako komunita pri sebe, že sa o problémoch rozprávate a že sa zaujímate o veci, nielen verejné, spolu s nami.