TJ Dynamo Bystričany

Začiatky futbalu v Bystričanoch sa spájajú so študentmi prievidzského gymnázia, ktorí v rokoch 1932 – 1936 začali hrávať zápasy podľa pravidiel. Ako prvé ihrisko poslúžila lúka pri ceste do kúpeľa v Chalmovej. Keď v roku 1934 priniesli bratia Obžerovci z Prahy koženú futbalovú loptu, založili Bystričanci prvý futbalový klub Bystričany-Chalmová. Od roku 1940 sa začal futbal hrávať na ihrisku pri cintoríne a v tom čase žiacky futbal organizovali učiteľ František Bartolen a Ján Obžera. Od roku 1955 športový klub hrával pod novým názvom DŠO Dynamo Bystričany a so striedavými úspechmi pôsobil až do roku 1960 vo futbalovej súťaži III. Triedy v okrese Partizánske. Ženský futbalový tím odohral prvé stretnutie v roku 1971. O desať rokov neskôr sa na podnet predsedu Telovýchovnej jednoty Dynamo Bystričany Ladislava Obžeru začal organizovať uličný turnaj o pohár starostu. Popri súťažných futbalových družstvách vznikli aj netradičné tímy. V aktívnej činnosti pokračovali aj „starí páni“, ktorí sporadicky prijímajú ponuky na priateľské stretnutia i zápolenia od futbalových veteránov z iných obcí. V dvojročnom intervale sa organizuje aj medzinárodný turnaj mladších žiakov Hornonitran Cup, ktorého dva ročníky sa konali aj v Bystričanoch.
Od roku 2007 sa v obci v zimnom období usporadúva na multifunkčnom ihrisku s umelou trávou Memoriál Ladislava Obžeru, ktorý bol dlhoročným predsedom Telovýchovnej jednoty Dynamo Bystričany. Organizátorom turnaja je v súčasnosti jeho syn – profesionálny futbalista – Branislav Obžera, TJ Dynamo Bystričany a obec Bystričany.

Pre budúce fungovanie klubu je však najdôležitejšia práca s mládežou, ktorej klub prikladá najväčšiu pozornosť. Cieľom trénerov mládeže je naučiť deti baviť sa futbalom, ich neustále napredovanie a vybudovanie pozitívneho vzťahu k športu na celý život. Rovnako dôležité je pre trénerov vychovávať slušných, vzdelaných a disciplinovaných ľudí, ktorí budú tieto hodnoty dodržiavať po celý život.

facebook.com

Podrobné informácie o vzniku a histórií futbalu v Bystričanoch sa môžete dozvedieť v nasledovnom odkaze:
história futbalu v Bystričanoch