Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Bystričany

Činnosť rady rodičov je pre našu ZŠ s MŠ Bystričany veľmi dôležitá. Mnohí možno ani netušia, že na začiatku školského roka vždy zasadá Rada rodičov pri Základnej škole s materskou školou v Bystričanoch. Radu rodičov pri ZŠ s MŠ v Bystričanoch tvoria volení zástupcovia rodičov z jednotlivých tried. Od roku 2003 je Rada rodičov členom Slovenskej rady rodičovských združení, evidovaná pod registračným číslom 1767. Členovia rady spoločne organizujú plánovanie akcií ako napríklad Šarkaniáda na ihrisku TJ Dynamo Bystričany, Karneval v kultúrnom dome v Bystričanoch, Deň detí v areáli školy či Retro párty v kultúrnom dome v Bystričanoch. Okrem týchto akcií však vypomáhajú aj na Vianočných trhoch v obci, na zimných hrách obce, na klzisku a podobne. Peniaze, ktoré sú získané buď z akcií alebo venovaním  2% z daní, sú použité aj napríklad na cestovné pre deti, výlety, olympiády, pomôcky, hračky do školského klubu či materskej školy. Čas strávený prípravami na akcie a mnoho iného riešia rodičia dobrovoľne vo svojom voľnom čase. Dnes je bohužiaľ málo ľudí ochotných pomáhať, ale my sme radi, že sa nájdu ešte v dnešnej uponáhľanej dobe aj takí, čo si čas nájdu. Ak by ste aj vy chceli prispieť a pomôcť, stačí sa informovať u ktoréhokoľvek člena z Rady rodičov (zoznam mien je sprístupnený na stránke školy) alebo aj prostredníctvom facebookovej stránky Rady rodičov pri ZŠ s MŠ Bystričany  facebook.com.

Ďakujeme!