Urbárske pozemkové spoločenstvo Bystričany

Činnosť Urbárskeho pozemkového spoločenstva riadi výbor, ktorý je zvolený valným zhromaždením na 5 ročné obdobie.  Urbárske pozemkové spoločen stvo prešlo z fyzickej na právnu subjektivitu, združuje viac ako 600 podielnikov. Urbárske pozemkové spoločenstvo prejednáva požiadavky, ktoré sú schválené plánom práce UPS na Valnom zhromaždení a Lesných hospodárskym plánom na dané obdobie. V lesných porastoch sa ťaží drevná hmota a po vyťažení sa uhladzuje haluzina, vykonáva sa prerezávka a sadia sa nové sadenice. Lesný hospodársky plán je záväzný a jeho plnenie kontroluje Lesný úrad v Prievidzi. Hlavným príjmom spoločenstva
je ťažba a odpredaj drevnej hmoty odberateľovi a členom UPS. Urbárske pozemkové spoločenstvo pomáha obci pri rôznych podujatiach ako je Vatra zvrchovanosti, sponzorsky pomáha na základe žiadosti Jednote dôchodcov ZO Bystričany pri akciách uskutočňovaných členmi jednoty dôchodcov, ZŠ a MŠ Bystričany ako aj TJ Dynamo Bystričany.

Jozef Gašparovič – predseda UPS

Adresa spoločenstva:
Komenského 138, 972 45 Bystričany
IČO: 42284988 DIČ: 202407085

Výbor UPS:
Predseda UPS: Jozef Gašparovič, tel. č.: 046/5493 113
Podpredseda: Jozef Kollár
Pokladníčka: Emília Vargová

Členovia výboru:
Ján Radosa
Štefan Kmeť, Ing.

Dozorná rada:

Mária Gelačáková Gašparovičová
Helena Ferenčíková

Dokumenty na stiahnutie:
Uznesenie zo dňa 3.9.2022
STANOVY spoločenstva