Dobrovoľný hasičský zbor obce Bystričany

História dobrovoľného hasičstva v našej obci siaha do roku 1885. Historické dokumenty z tohto obdobia sa však nezachovali. Možno predpokladať, že zbor počas prvej svetovej vojny nefungoval, jeho členovia boli na frontoch. V archíve zboru nájdeme zachované dokumenty od dátumu 20. január 1924. Dočítame sa v nich, že vtedy mal 18 členov. V histórii navždy ostane zaznamenané ich vyčerpávajúce úsilie pri požiari 6. novembra v roku 1934. Plamene pohltili 28 domov a až 76 rôznych hospodárskych objektov. Popri družstve mužov v roku 1951 vzniklo aj družstvo žien, fungovalo však len osem rokov. Opätovné založenie ženského družstva sa podarilo až v roku 2006. Družstvo dorastu vzniklo v roku 1954. Rokmi sa zbor rozrastal a pôvodná hasičská zbrojnica kapacitne nevyhovovala. Preto obec v roku 1976 začala stavať novú zbrojnicu spoločne s obecným úradom. Stavba bola dokončená o dva roky neskôr. Medzi najväčšie míľniky zboru patrí získanie Čestnej zástavy DPO SR a Stuhy k čestnej zástave DPO SR. Ide o najvyššie možné vyznamenanie, aké môže zbor získať. Za veľký úspech možno považovať zaradenie v kategórii A a jej trojnásobné obhájenie. Zbor má na svojom konte aj nespočetné športové úspechy. Naši hasiči majú najväčšiu členskú základňu v okrese. Taktiež patria medzi najaktívnejšie a najstaršie zbory v regióne. Aktuálne je činnosť hasičov rôznorodá. Vedú deti k nezištnej pomoci druhým, ukazujú im lásku k hasičskému športu, spolupracujú na kultúrno-spoločenskom dianí v obci a v neposlednom rade sa venujú požiarnej prevencii a represii. Pravidelne vykonávajú prípravu členov, zúčastňujú sa výcviku v protiplynovom výcvikovom polygóne. Úzko spolupracujú s OR HaZZ v Prievidzi a Partizánskom, organizujú spoločné taktické cvičenia. Aktuálne informácie z činnosti hasičského zboru si môžete prezrieť na ich facebookovej stránke:

facebook.com


FOTOGALÉRIA - AKTIVITY ZBORU V OBCI