Slovenský zväz záhradkárov a ovocinárov

Impulzom na založenie organizácie záhradkárov bola najmä požiadavka obyvateľov Bystričian na vykonávanie prác mechanizmami pri čoraz viac sa rozmáhajúcej pestovateľskej činnosti, k čomu časom pribudlo aj pestovanie zeleniny a ovocných stromov v záhradách. V Obci Bystričany začala pôsobiť pobočka Slovenských záhradkárov už v roku 1957. Jej prvým predsedom bol Ján Trnka, súčasným predsedom je Ján Radosa. Počas svojej existencie sa počet členov organizácie neustále menil, tak ako aj jej predsedovia. V roku 1998 organizácia zaznamenala svoj najväčší rozmach, kedy počet jej členov bol až 148. V súčasnosti je však počet členov podstatne nižší. Každoročne sa aktívne zúčastňujú na regionálnych výstavách ovocia a zeleniny, súťaži v reze ovocných stromov a celoslovenskej súťaže o najkrajšie jablko.
Svojou dobrovoľnou činnosťou počas svojej existencie pomohli pri skrášľovaní obce v rámci dobrovoľných brigád formou ošetrovania ovocných stromov a bobuľovín, organizovaním rôznych prednášok a ukážok rezu ovocných stromov. Poslanie tejto dobrovoľnej záujmovej organizácie je pomáhať obyvateľom obce správne obhospodarovať záhradky a dopestovať kvalitné ovocie a zeleninu. V súčasnej dobe sa ich činnosť sústreďuje na pestovanie ovocných stromov v miestnom sade, odpredaj ovocia zo sadu a predaj semien. V neposlednom rade ZO SZZ poskytuje služby muštárne a poľnohospodárske služby malotraktorom.
Emil Pastierik – hospodár SZZ