Stolnotenisový klub Polstrav Bystričany

V obci Bystričany od roku 1978 pôsobí Stolnotenisový klub, ktorý založili nadšenci tohto športu. Medzi zakladajúcich členov patrili: predseda oddielu Milan Ďurech, Eduard Komžík, Vladimír Masár, Pavol Beták, Miroslav Obžera a František Slúka pod hlavičkou TJ Dynamo Bystričany. Zmena na poste predsedu nastala až v roku 1993, kde odchádzajúceho predsedu Milana Ďurecha nahradil František Barta. Tak ako dnes poznáme stolnotenisový klub pod hlavičkou Stolnotenisový klub POLSTRAV Bystričany, začal pôsobiť až v roku 1998. Klub venoval pozornosť aj vychovávaniu mládeži pod vedením Viliama Masára a neskôr Františka Bartu. Napriek tomu, že klub pôsobí v malej stredoslovenskej obci, zaznamenal množstvo úspechov, na ktoré sú právom hrdí nielen jeho členovia. V júni 2014 boli v obradnej sieni Obecného úradu v Bystričanoch slávnostne prijatí hráči A-mužstva a funkcionári stolnotenisového klubu Polstrav Bystričany, pri príležitosti postupu do stolnotenisovej extraligy mužov v ročníku 2013/2014.  Medzi ďalšie úspešné ročníky klubu patrila sezóna 2015/2016, keď mužstvo obsadilo 4. miesto s hráčmi Martin Ježo, Filip Ježo, Jakub Hrádel a Valentín Baženov. V tomto období hralo „B“ mužstvo v III. Lige Trenčianskeho kraja a „C“ mužstvo v V. lige Hornonitrianskeho regiónu. V ročníku 2016/2017 sa klub do extraligy neprihlásil z dôvodu nedostatočného finančného krytia tejto nákladnej súťaže. Avšak klub bude hrať v II. lige. Aj touto cestou by sa chcelo vedenie klubu poďakovať všetkým, ktorí sa za 45 rokov jeho činnosti spolupodielali na jeho menších či väčších úspechoch a taktiež tým, ktorí klub celé roky podporovali či už fanúšikovsky alebo finančne, najmä však Milanovi Ďurechovi, Vilamovi Masárovi, Františkovi Bartovi, Jánovi Žiakovi, Pavlovi Kollárovi, Ing., Romanovi Hrádelovi, Rudolfovi Urbanovi, Jánovi Poliakovi, Vladimírovi Radosovi.

Pavel Kollár a Emil Milota – STK POLSTRAV

FOTOGALÉRIA:


Z DÁVNEJŠÍCH ČIAS:   Spomienka na slávnostné prijatie hráčov v obradnej sieni Obecného úradu v Bystričanoch v roku 2014.