Jednota dôchodcov na Slovensku - ZO Bystričany

ZO JDS v Bystričanoch vznikla 25.2.2001. Vznikla činnosťou aktívnej skupiny seniorov pod vedením Jána Pažického a ďalších dobrovoľných občanov, tiež funkcionárov OV JDS v Prievidzi. Začala sa nová éra nepoznaných situácii, bez skúseností, no s veľkými predsavzatiami a nadšením.
Klub dôchodcov začal svoju činnosť v zrenovovaných priestoroch s patričným vybavením a hlavne s podporou miestnej samosprávy a samotných seniorov. Aj dnes vo výbore a samotnom združení pracuje veľa tvorivých a úprimných ľudí. Členská základňa má 139 členov a vedie ju 9 členný výbor v čele s predsedníčkou Annou Iliašovou.
Občania oceňujú prístup starostu, obecného zastupiteľstva, pracovníkov obce aj členov výboru k práci so seniormi. Prežité roky, odvedená práca a životná múdrosť hovoria za všetko. Pevnou vôľou pozbierajú zvyšky síl a dokážu nemožné. Využívajú svoju tvorivosť a fantáziu pri práci s drevom, či s inými prírodnými materiálmi. Neboja sa súťažiť na športových hrách seniorov. Vedia spievať, recitovať, maľovať, vyšívať, tvoriť krásne výrobky z priadze, textilu, cesta a rôzne iné. Dokážu žiť kultúrnym a spoločenským životom. Navštevujú výstavy, divadlá, kiná, knižnice, zúčastňujú sa na besedách, exkurziách, výletoch, tuistike, zájazdoch, rekondično ozdravných pobytoch a podobne.
Medzi tradičné - veľké podujatia organizácie patria každý rok: Členské schôdze ZO JDS, Deň detí, Dni obce v čase hodov, Festivaly Dychoviek pod Vtáčnikom, Športové dni seniorov, podujatia v pamätnej izbe obce, vychádzky do prírody, autobusové poznávacie zájazdy, Stretnutie Viesok na Slovensku i v Českej republike, kreslo pre hosťa, prehliadka voľnočasových aktivít, Jeseň je dar, Mikulášske posedenie, Vianoce v obci a množstvo ďalších nespomenutých aktivít.
Obľúbené sú viac rokov Športové dni seniorov, ktoré sa vždy nesú pod určitým heslom. V roku 2014 – Športom k zdraviu, 2015 – Pohybom a zdravou výživou k zdraviu, 2016 – Dôležitosť pitného režimu, 2017 – Hygiena, 2018 – Do košíka zeleniny, ukryli sa vitamíny, 2019 – Do rodiny cestoviny, 2020 – Mliečne výrobky a syry dodajú vám sily. Rozžiarené tváre víťazov v športových a zábavných disciplínach, plné ruky potravinových odmien, zábavný program speváckej skupiny Bystričianka a chutné občerstvenie, to je realita športových dní našich seniorov.
Pri ZO JDS pracuje od roku 2006 spevácka skupina Bystričianka. Spevácka skupina pracuje pod vedením Heleny Kmeťovej. Roky sa pridŕža piesňového repertoáru s vlastnými textami na melódie známych ľudových piesní. Vystupuje v krojovanom oblečení, jej členky sú zároveň aj výborné divadelníčky. Päť rokov spája Bystričianku a spevácku skupinu Hôrky z Čerenian priateľské puto so spoločnou harmonikárkou Ing. Darinkou Vincúrovou. Spevácka skupina pri ZO JDS Bystričany má za sebou úspešné vystúpenia a je neodmysliteľnou súčasťou podujatí v obci i mimo obce.
Vďaka našim členom Petrovi a Antonovi Obžerovým je pre viac ako 20-ročnú existenciu našej ZO JDS prínosom veľká paleta fotodokumentácie a videozáznamov z našich podujatí. Dlhodobé priateľstvo a aktívnu spoluprácu naďalej rozvíjame aj s pedagógmi a žiakmi ZŠ s MŠ, s Urbárskym pozemkovým spoločenstvom, Dobrovoľným hasičským zborom, so Slovenským záhradkárskym zväzom a s OOJDS v Prievidzi. V minulosti i dnes všetci starostovia s obecným zastupiteľstvom a pracovníkmi Obecného úradu podporovali a podporujú občianske združenie JDS a všemocne sú mu nápomocní. Ich dobroprajnosť prináša našim dôchodcom veľa pozitívnej energie, radosti a poznania. Podujatia a sprievodné akcie našej „VEĽKEJ RODINY JDS“ prebiehali rok za rokom plynule, bez bariér a prieťahov. Nie je čas na hádky, všetci ťaháme za jeden koniec povrazu. V tomto seniorskom spoločenstve prežívame veľa radosti, úcty a vzájomnej spolupatričnosti. Obetujeme sme svoj voľný čas a lásku pre blaho iných a oni nám opätovne prejavujú svoju vďaku a spokojnosť.
Všetkým, ktorí sa podieľajú na ušľachtilej ceste v prospech seniorov našej obce srdečne ďakujeme a prajeme pevné zdravie a veľa úspechov v každom smere.

Helena Kmeťová, podpredsedníčka ZO JDS Bystričany


Športový deň 2020


Bystričianka - Hody v obci