Verejné obstarávanie (aktuálne výzvy, verejné obchodné súťaže, predaj majetku a pod.)

Obec Bystričany vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je najvýhodnejšia ponuka na kúpu nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve obce Bystričany.

Verejná obchodná súťaž - Byt na ul. Mirka Nešpora

- Byt č.999 na 1.poschodí bytového domu na ul. Mirka Nešpora, s.č. 10
- Pozemok C-KN p.č. 641 s podielom priestoru 5939/90907 na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku
- Pozemok C-KN p.č. 642/2 - spoluvlastnícky podiel k pozemku 1/14 (90,785m2)
- Pozemok C-KN p.č. 642/9 - spoluvlastnícky podiel k pozemku 1/14 (1,714m2)
- Pozemok C-KN p.č. 642/10 - spoluvlastnícky podiel k pozemku 1/14 (1,786m2)
- Pozemok C-KN p.č. 642/11 - spoluvlastnícky podiel k pozemku 1/14 (3m2)
- Pozemok C-KN p.č. 642/12 - spoluvlastnícky podiel k pozemku 1/14 (2,893m2)
- Pozemok C-KN p.č. 642/13 - spoluvlastnícky podiel k pozemku 1/14 (1,714m2)
- Pozemok C-KN p.č. 642/14 - spoluvlastnícky podiel k pozemku 1/14 (1,714m2)
- Pozemok C-KN p.č. 642/15 - spoluvlastnícky podiel k pozemku 1/14 (1,714m2)
- Pozemok C-KN p.č. 642/16 - spoluvlastnícky podiel k pozemku 1/14 (2,143m2)
- Pozemok C-KN p.č. 642/17 - spoluvlastnícky podiel k pozemku 1/14 (2,143m2)
- Pozemok C-KN p.č. 642/19 - spoluvlastnícky podiel k pozemku 1/14 (2,142m2)
- Pozemky sú definované ako zastavaná plocha a nádvorie

2 izbový byt (57,19m2)+pivnica+pozemok na výstavbu garáže

Obec Bystričany Vám ponúka na predaj 2 izbový byt v pôvodnom stave, 1. poschodie, s balkónom v centre obce Bystričany. V bytovom dome sa nachádza 14 bytových jednotiek, bytový dom je zrekonštruovaný (strecha, fasáda) a má vymenené plastové okná. K dispozícii je plynová prípojka a taktiež komín na pevné palivo, optický internet. K bytu je aj pozemok na výstavbu garáže za bytovým domom, ku garážam je zrekonštruovaná príjazdová komunikácia.

Obecný úrad - 50m
Detské ihrisko - 20m
Potraviny, kaderníctvo, drogéria - 20m
Základná škola - 50m
Materská škola - 400m
Športoviská - 50m
Ambulancia všeobecného lekára - 500m
Lekáreň - 500m
Pošta - 500m

• Vyhlásenie súťaže: 18.09.2023
• Ukončenie súťaže: 09.10.2023 o 12.00 hod.

Minimálne požadovaná kúpna cena je stanovená vo výške 52 000 €.

Kompletné podmienky verejnej obchodnej súťaže

Príloha č.1 - prihláška do súťaže

Fotogaléria


Verejná obchodná súťaž - Budova, pozemok pod budovou, priľahlý pozemok

- budova na CKN 16 (súpisné číslo 680/2), v k.ú. Chalmová - podiel k nehnuteľnosti 1/1 (222m2)
- Pozemok C-KN p.č. 16 (pod budovou) - vlastnícky podiel k pozemku 1/1 (222m2)

Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využívania pozemku: Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená
súpisným číslom

- časť Pozemku p.č. C-KN 110/2, v k.ú. Chalmová - podiel k nehnuteľnosti 1/1 v predpokladanej výmere 778m2, ktorá bude zameraná novovytvoreným geometrickým plánom a bude tvoriť pozemok priľahlý k budove súpisné číslo 680/2. Úspešný uchádzač je povinný rešpektovať vytvorenie geometrického plánu zhotoveného obcou Bystričany na náklady obce.

Druh pozemku p.č. C-KN 110/2: Zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využívania pozemku p.č. C-KN 110/2: Pozemok, na ktorom je dvor

• Vyhlásenie súťaže: 18.09.2023
• Ukončenie súťaže: 09.10.2023 o 12.00 hod.

Minimálne požadovaná kúpna cena je stanovená vo výške 115 000 €.

Kompletné podmienky verejnej obchodnej súťaže

Príloha č.1 - prihláška do súťaže

Fotogaléria