Vybudovanie voľného wifi pripojenia v obci Bystričany


Vybudovanie voľného wifi pripojenia v obci Bystričany

Základné informácie o projekte:

Názov projektu: Vybudovanie voľného wifi pripojenia v obci Bystričany
Kód ITMS2014+: 311071CFN5
Prijímateľ: Obec Bystričany
Poskytovateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Operačný program: OP Integrovaná infraštruktúra 2014-2020
Konkrétny cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
Kód výzvy: OPII-2021/7/18-DOP


Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:
Celková výška oprávnených výdavkov: 14 500,00 EUR
Maximálna výška NFP (95 %): 13 775,00 EUR
Výška spolufinancovania (5 %): 725,00 EUR

Stručný popis a cieľ projektu:

Projekt súvisí s vybudovaním WiFi prístupových bodov na verejných priestranstvách, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce Bystričany k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Umiestenie prístupového bodu (resp. prístupových bodov):

1. Budova Kultúrneho domu - Vieska - 1 interný prístupový bod: parc. č. 184/3;
2. Areál Kocka (pri kultúrnom dome na Vieske) - 1 externý prístupový bod: parc. č. 184/4;
3. Námestie pri bytovkách - 1 externý prístupový bod: parc. č. 30;
4. Ihrisko (tribúna a šatne) - 1 externý prístupový bod: parc. č. 453/2;
5. Základná škola + telocvičňa - 1 externý prístupový bod + 1 interný prístupový bod: parc. č. 817;
6. Námestie pred Obecným úradom - 1 externý prístupový bod: parc. č. 642/7;
7. Detské ihrisko - 1 externý prístupový bod: parc. č. 1311;
8. Park "Vŕšky" - 1 externý prístupový bod: parc. č. 866/68;
9. Lekár (zdravotné stredisko) - 1 interný prístupový bod: parc. č.: 29;
10. Dom kultúry Bystričany - 1 interný prístupový bod: parc. č.: 5/2;

Uvedené je podporené mapovými podkladmi zobrazujúcimi orientačné priestorové zakreslenie predpokladaného umiestnenia prístupových bodov z mapového klienta ZBGIS.
Postup pripojenia k WIFI PRE TEBA:

Krok 1:
Pripojiť zariadenie na sieť s názvom "WIFI pre Teba". Po zapojení zariadenia na "Wifi pre Teba" sa Vám zobrazí prvá úvodná obrazovka poskytovanej služby WIFI pre Teba.


Krok 2:
Pre pokračovanie a sprístupnenie internetu je nutné kliknúť na stredový bod so šípkou. Systém zaznamená užívateľa a sprístupní mu služby internetu. Rýchlosť pripojenia je závislá od vzdialenosti od bodu poskytovania služby. Max.rýchlosť do internetu je 35 Mb/s.