Rekonštrukcia miestnej komunikácie

Ochrana ovzdušia – nákup multifunkčného čistiaceho auta


Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

V minulosti bola naša obec pri správe miestnych komunikácií závislá od externých dodávateľov, prípadne sme využívali vlastnú, no zastaranú, techniku. Našou víziou bolo túto skutočnosť zmeniť a spraviť ďalší krok k čistejším a krajším Bystričanom. Kúpou multifunkčného zariadenia sme zabezpečili dostatočnú údržbu miestnych komunikácii v obci. Pravidelné čistenie moderným mechanizmom zabezpečuje menšie znečistenie ovzdušia pochádzajúce z ciest a verejných priestranstiev.

Rekonštrukcia miestnej komunikácie, chodníka a dažďovej kanalizácie

Našim zámerom v prvom rade bolo zrekonštruovať cestnú infraštruktúru a kanalizačný systém v Bystričanoch. Zároveň sme zlepšili kvalitu bývania obyvateľov v obci a zatraktívnili ju v očiach turistov, či prípadných nových obyvateľov. Podarilo sa nám podporiť miestne podnikanie a vyvážili sme regionálne rozdiely. Prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja smerovali konkrétne na opravu miestnej komunikácie – Ulica SNP a priľahlý chodník. Taktiež na rekonštrukciu dažďovej kanalizácie v obci, ktorá odvádza dažďové vody z miestnej komunikácie a z obytných domov.