Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Bystričany

Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Žiadateľ: Obec Bystričany
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania
Kód projektu: 22110120532
Názov projektu: ZŠ s MŠ Bystričany
Číslo zmluvy:Z 22110120532 01

História komplexu budov našej základnej a materskej školy siaha až do roku 1967. Našim zámerom bolo existujúce budovy zmodernizovať, prispôsobiť ich súčasným požiadavkám a platným normám. Rekonštrukciou budov základnej školy, telocvične a materskej školy sme dosiahli zvýšenie efektívnosti vzdelávania našich žiakov. Výmena plastových okien, úprava povrchu obvodových stien a doplnenie tepelnej izolácie znamenajú aj významnú úsporu nákladov na energie. Ďalej sme zmodernizovali techniku a interiérové vybavenie. Z dlhodobého hľadiska sme zvýšili úroveň vzdelávania a znížili sme režijné náklady. Práve toto zníženie nám umožnilo nakúpiť nové učebné pomôcky, zlepšiť pracovné podmienky učiteliek a učiteľov a zefektívniť ich prácu. Rekonštrukcia objektov z estetického hľadiska skrášlila bezprostredné okolie a má pozitívny dopad na deti navštevujúce základnú a materskú školu ako aj na obyvateľov obce.