Oznámenie o prerokovaní správy o hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Vestenice

Zverejnené: 08.04.2024
Kategória: Oznam
Na stiahnutie: